درباره ما

ما در کنار مجموعه ای از خانواده های دانش آموزی که با هدف بفروش رساندن دست سازه های دانش آموزان و خانواده ها اقدام به طراحی و ایجاد این فروشگاه اینترنتی نموده ایم. تا بتوانیم ضمن تقویت روحیه تعامل فرزندان و والدین ، تقویت حس خلاقیت و افزایش روحیه کار پذیری و تقویت تفکر اقتصادی دانش آموزان برای ورود به دنیای کاری آینده شان ، از درآمد ایجاد شده قسمتی از هزینه های زندگی شان تامین گردد.

پس برای نیل به این هدف بزرگ در کنار ما باشید.